ALFA-ZET - Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego
 
Oferta
Referencje
Galeria
Kontakt
 
Oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody
 
 
 
 
O firmie
 

 

Atest higieniczny Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Specjalistycznego  „ALFA-ZET”  Sp. z  o.o.,  Wrocław – Kiełczów  działa  na  rynku  od  roku  1991.
Świadczymy  usługi  dla  sektora  użyteczności  publicznej,  budownictwa  ogólnnego i ochrony  środowiska.
Specjalizujemy  się  w  budownictwie  oczyszczalni  ścieków,  stacji  uzdatniania  wody  oraz  w  robotach  stanu  surowego  w  budownictwie  kubaturowym.
Posiadamy  własna  pracownię  projektową,  w  której  opracowujemy  projekty  budowlane  na  zbiorniki  żelbetowe  cylindryczne,  prostokątne,  kwadratowe  o  pojemnościach  od 100 m3  do  8000 m3  oraz  na  konstrukcje  żelbetowe  typu:  ławy,  ściany,  podwaliny,  klatki  schodowe,  szyby  windowe,  stropy.
Staramy  się  zawsze  działać  kompleksowo,  minimalizując  zaangażowanie  i  czas  Klientów.
Dysponujemy  własnym  systemem  szalowania  „DOKA”  wykorzystując  deskowania  ścienne – radialne  H-20,  Frami,  Framax Xlife,  System  stropowy  Dokaflex  z  podporami  stropowymi  Eurex  oraz  wieże  stropowe  Staxo.  Dla  każdej  nowej  budowy  dobieramy  takie  rozwiązania  systemów  szalunkowych  z  rozpisaniem  na  poszczególne  etapy,  aby  zagwarantować  wysoką  jakość  wykonania  i  krótki  czas  realizacji.
Wizerunek  nowoczesnych  budów  wymaga  nowoczesnego  sprzętu  w  myśl  tej  zasady  zrealizowaliśmy  w  ostatnim  okresie  obiekty  inżynierskie  takie  jak  Galeria  „Ostrovia”  w  Ostrowie  Wielkopolskim  przy  ul. Kaliskiej,  Fabryka  Płyt HDF – SWEDSPAN  Orla,  woj.  podlaskie,  budowa  obiektów  handlowo-  usługowych  TESCO  i  OBI  w  Lesznie  przy  ul. Poznańskiej  1  w  pełnym  zakresie  robót  żelbetowych,  budowa  żelbetowego  zbiornika  wody  pitnej  o  objętości  Vc = 8140 m3  dla  Stacji  Uzdatniania  Wody -   Wodociągi  Toruńskie.    Wykonaliśmy  w  konstrukcji  żelbetowej  9-cio  piętrowy  zespół  mieszkalno-usługowy  z  obiektem  handlowym  i  garażem  podziemnym  „WILEŃSKA”  przy  ul. Wileńskiej  14  w  Warszawie.  Powierzchnia  kompleksu  mieszkaniowo-usługowego  wynosi  12.390 m2,  142  mieszkania;  garaż  podziemny  i  lokale  usługowe  na  parterze.                                                                             Zakończyliśmy prace żelbetowe dla Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim w zakresie były: 4 żelbetowe zbiorniki tj. osadnik wstępny o dł. 41,7 mb, osadniki wtórne  o średnicy 38 m – szt.2  z  komorami osadu w kształcie  stożka ściętego,  piaskownik  z  budynkiem  separatorów,  dmuchaw  i  z  komorą  przelewową o dł. 39,2m.                                                                                                                                                                                                                                    Wykonaliśmy konstrukcje żelbetowe dla obiektów: hala sortowni, kompostowni, boksów magazynowych, biofiltra, zbiorników na Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Lulkowie k. Gniezna, gdzie całkowita ilość betonu konstrukcyjnego C35/45, C30/37 wynosi 3100 m3. Wykonaliśmy obiekty kompostowni w Tucholi i Balinie, gdzie kompostownia składała się z 16 komór długości 30 m. Zakończylismy prace na żelbetowe na Zakładzie Zagospodarowania Odpadami w Suchym Lesie w zakresie hali sortowni, hali składowania, komór hali kompostowni w systemie zamkniętym o łącznej ilości betonu konstrukcyjnego wynoszącej 3250 m3.  W technologii deskowań DOKA  firma  nasza  wykonała  już  w  ciągu  24  lat  488  szt.  zbiorników  żelbetowych  przeznaczonych  do  magazynowania  wody  pitnej,  wody  dla  celów  p-poż.  i  innych  mediów  np.  ścieków.

 
Jako  jedna  z  nielicznych  firm  specjalistycznych  w  Polsce  posiadamy  ATEST  HIGIENICZNY  na  wykonywane  przez  nas  zbiorniki  wg  systemu  szalowania  DOKA.

 

Systemy  szalunkowe,  które  wielokrotnie  stosowaliśmy  na  naszych  obiektach  gwarantują  niezawodność,  wysoką  jakość  wykonania  i  jednocześnie  zapewniają  bezpieczeństwo  pracy.
Posiadamy  potencjał  umożliwiający  realizację  przedsięwzięć  w  krótkim  czasie,  a  dzięki  sprawnej  organizacji  powierzone  nam  zadanie  wykonujemy  rzetelnie  i  terminowo.

 
 
 
COPYRIGHT ALFA-ZET 2008
design & hosting TROL InterMedia